Beste wepper,
“t zou wel fijn zijn as heel de straot op d’hoogte waar van
prijspakkers van ‘n plaotselukke oondernemer. ’t Blekt
zelfs mogeluk te zijn om op zeldzaome artikelen nog
gigantiese kortingen te geve. T’is nie hillemaol duideluk
om welleke muntsoort da dut gaot.

Wijer

Terug.